Cây Cỏ Mây

Cây cỏ mây là loài cây cỏ được trồng để trang trí cảnh quan. Cỏ mây thường mọc thành cụm nên dễ trồng trong chậu làm cây để bàn. Bên cạnh đó, cây cỏ mây càng dùng để trồng thảm, trồng nền trong sân vườn, trồng viền của đường đi…