Cây Oai Hùng

Cây nội thất đẹp Oai Hùng có thân mập, tròn, cao 0,5-1m, có các vòng sẹo do lá rụng để lại. Lá mọc tập trung ở đầu cành, lớn, dạng bầu dục thuôn nhọn hai đầu, mở rộng ở gốc hình tim, cuống mập, có bẹ ôm thân.
Tên khoa học: Aglaoocma sp
Đặc điểm sinh trưởng: Cây nội thất đẹp Oai Hùng có thân mập, tròn, cao 0,5-1m, có các vòng sẹo do lá rụng để lại. Lá mọc tập trung ở đầu cành, lớn, dạng bầu dục thuôn nhọn hai đầu, mở rộng ở gốc hình tim, cuống mập, có bẹ ôm thân. Phiến lá màu trắng mép xanh ở các lá non, lá già màu xanh đậm dần, gân lông chim. Cụm hoa dạng mo nhỏ trên cuống chung dài, mọc ra từ nách lá. Quả mọng.
Sinh trưởng nhanh
Điều kiện sinh trưởng: Nhiệt độ trung bình 18 – 240C