Cây Tai Tượng

Tên thường gọi: Cây phổi bò, cây tai tượng, cây tai tượng đỏ, cây tai tượng trổ

Tên khoa học: Acalypha wilkesiana

Họ thực vật: Euphorbiaceae (họ thầu dầu, họ ba mảnh vỏ)

Chiều cao: 30 – 40 cm